Ontstaan van Ierse muziek.

Het ontstaan van de Ierse muziek

Bron: Wikipedia

Omstreeks de jaren zestig van de 20e eeuw ontstond in Ierland en Schotland een grote belangstelling voor de wederopstanding van de traditionele volksmuziek. Dit had ten gevolg dat er bands en groepen samengesteld werden zoals in Ierland de beroemd geworden The Chieftains en the Dubliners, om er maar enkele te noemen. In de Engelssprekende landen werd deze belangstelling ook groot; in de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn in de steden en gebieden met een bij uitstek uit Ierland afkomstige bevolking, talloze Ierse bands en groepen ontstaan.

Een aanzienlijke deel van de Ierse folksongs kan onder de categorie protestlied worden geschaard. Omdat de teksten veelal zo oud zijn, betreft het vaak een aanklacht tegen de eeuwenlange Engelse overheersing in Ierland.

Als voorbeeld kan de balade The fields of Athenry worden aangehaald. Dit lied schetst de dialoog tussen twee geliefden rond 1847. De man is gevangengenomen wegens de diefstal van graan bij de Engelse overheersers. Die waren, ondanks de hongerdood van meer dan een miljoen Ieren tijdens de zogenaamde famine; hongersnood, graan blijven exporteren. 

Groepen en liedjes die expliciet de strijd tegen de Engelse bezetting van (Noord-)Ierland bezingen, noemt men Ierse rebelmuziek, een subgenre in de Ierse folk. 

Vele andere liederen gaan over de emigratie naar Amerika en uiteraard over de liefde.

Ook de Ierse zangeressen zingen de sterren van de hemel. Daar Maydoon een mannenkoor is, gaan wij hier niet verder op in.

Scroll Up